ผู้บริหาร

นายอลงกต เทอดโยธิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/11/2021
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 37784
Page Views 48343
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ท้องฟ้า บ้านตาก (055) 030255
2 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ยกกระบัตร สามเงา 055597173
3 โรงเรียนโรงเรียนโมโกรวิทยาคม โมโกร อุ้มผาง 0973108743
4 โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง หัวเดียด เมืองตาก
5 โรงเรียนผดุงปัญญา ไม้งาม เมืองตาก
6 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ด่านแม่ละเมา แม่สอด 055595186