กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลดา ธัญญา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0635963851
อีเมล์ : Chonlada.bbeem@gamil.com

นางสาวสุวนันท์ วุฒิเจริญการ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0998926130
อีเมล์ : suwanan.tak65@gmail.com